Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите чрез свързване по телефона със служител в Центъра за административно обслужване или да изпратите запитване по електронна поща.

Служители в Център за административно обслужване

Специалисти от отдел ГРАО 6 87 08
Специалисти от отдел КДАО 6 87 18
  6 87 16
  6 87 15
  6 86 12
  6 87 05

 електронна поща на Община Търговище: obshtina@targovishte.bg