Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Община Търговище служат за регулиране на звената при осъществяване на административното обслужване на потребители, както и за регламентиране на характера и последователността на извършваните от тях дейности.

https://www.livechatalternative.com/