Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

Информация за администрацията

Наименование: Общинска администрация - Търговище
ЕИК: 000875920
Седалище: 7700 Търговище, пл. "Свобода"

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 08:30:00 до 17:00 часа
Работно време на общинска администрация: от 08:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа

Информация за контакт с администрацията

Телефонен указател на общинска администрация

Телефонен указател на кметства, на територията на община Търговище

Телефонен указател на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Търговище

 

Електронна поща: obshtina@targovishte.bg
Телефон: +359 601 68 612; факс: +359 601 620 57, 622 12
Официална интернет страница: https://targovishte.bg

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg 

Пресцентър

e-mail: presscenter@targovishte.bg; solakova.s@targovishte.bg
тел.: 0601 68 604; 0876 720 071