Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

 

Информация за контакт с администрацията

Телефонен указател на общинска администрация
Телефонен указател на кметства, на територията на община Търговище
Телефонен указател на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Търговище

 

Общинска администрация - Търговище
Телефон: +359 601 68 612
факс: +359 601 620 57, 622 12
Официална интернет страница: https://targovishte.bg
Електронна поща: obshtina@targovishte.bg

 

ЕИК: 000875920
Седалище: 7700 Търговище, пл. "Свобода"

 

Банкова сметка
Банка ОББ АД
BIC UBBSBGSF
IBAN BG60UBBS80028413869000

 

Пресцентър 
Телефон: + 359 601 68 604; 0876 720 071
e-mail: presscenter.targovishte@gmail.com; solakova.s@targovishte.bg
 

Общински съвет - Търговище
Телефон: + 359 601 6 86 55 
e-mail: obs@targovishte.bg 


Работно време на Центъра за административно обслужване: от 08:00 часа до 17:30 часа
Работно време на общинска администрация: от 08:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа

 

 

 


 

 

 

https://www.livechatalternative.com/