Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C54
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI6

Карта на общината с населените места

Община ТърговищеДата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.12.2020
https://www.livechatalternative.com/