Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

Информация за администрацията

Наименование: Общинска администрация - Търговище

ЕИК: 000875920

Седалище: 7700 Търговище, пл.Свобода

Информация за контакт с администрацията

Телефонен указател на общинска администрация

Телефонен указател на кметства, на територията на община Търговище

Телефонен указател на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Търговище

Длъжностно лице по ЗДОИ
Тодор Тодоров, н-к отдел НПО 
Телефон за контакт: 0601/68646 

Длъжностно лице по защита на данните
Деница Йорданова, юрисконсулт, отдел НПО, Община Търговище
телeфон: 0601 68 701

Електронна поща: obshtina@targovishte.bg

Телефон: +359 601 68 612; факс: +359 601 620 57, 622 12

Адрес: 7700 Търговище, пл.Свобода

Официална интернет страница: https://targovishte.bg

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg 

0601 6 86 12  - Горещ телефон на Община Търговище  за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения 
от 9.00 до 17.00 ч. в работни дни

Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 86 46 - Телефон за корупционни сигнали
от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в работни дни

Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/

Натиснете тук за безплатно обаждане