Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.08.2023

 

Информация за администрацията

Наименование: Общинска администрация - Търговище

ЕИК: 000875920

Седалище: 7700 Търговище, пл.Свобода

 

Информация за контакт с администрацията

Телефонен указател на общинска администрация

Телефонен указател на кметства, на територията на община Търговище

Телефонен указател на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Търговище

 

Длъжностно лице по ЗДОИ
Тодор Тодоров, н-к отдел НПО 
Телефон за контакт: 0601/68646 

 

Длъжностно лице по защита на данните
Деница Йорданова, юрисконсулт, отдел НПО, Община Търговище
телeфон: 0601 68 701

 

Електронна поща: obshtina@targovishte.bg

 

Единен телефонен номер: 070013262 - >  060148980 

Телефон: +359 601 68 612; факс: +359 601 620 57, 622 12

 

Адрес: 7700 Търговище, пл.Свобода

 

Официална интернет страница: https://targovishte.bg

 

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg 

 

0601 6 86 12  - Горещ телефон на Община Търговище  за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения 
от 9.00 до 17.00 ч. в работни дни

Натиснете тук за безплатно обаждане

 

0601 6 86 46 - Телефон за корупционни сигнали
от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в работни дни

Натиснете тук за безплатно обаждане

 

0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/

Натиснете тук за безплатно обаждане

https://www.livechatalternative.com/