Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF85
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF44

Заповед РД-З-1039/11.09.2023 г. за определяне на местата, на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци

Дата на публикуване: 11.09.2023
Последна актуализация: 11.09.2023
https://www.livechatalternative.com/