Всички анкети

https://www.livechatalternative.com/

 Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Търговище