Всички анкети

 Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Търговище
 Корупционни практики