Z6_PPGAHG800PKCB0QJ9QO2TE3CQ0
Z7_PPGAHG800PKCB0QJ9QO2TE3C61

Преброяване

Дата на публикуване: 25.05.2021
Последна актуализация: 29.09.2021

Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври

Правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейността си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и национално  законодателство.

Призовава се населението да прояви гражданско отношение и добронамереност,  и окаже съдействие на преброителите за изпълнението на тази национална задача.


Преброителите не изискват лични документи

Преброителите, които посещават хората по домовете, попълват единствено преброителна карта. В нея не се попълват данни от личните документи на хората с изключение на имената и ЕГН. Никъде не се полага подпис. 

Преброителите нямат право да изискват личната Ви карта, шофьорска книжка или паспорт или да предоставят за подпис декларации, заявления или какъвто и да е друг документ.

Ако Ви посети лице, което се представя за преброител, и Ви поиска някакви документи или Ви кара да се подписвате, незабавно подайте сигнал в районното управление на МВР. Този човек най-вероятно няма нищо общо с преброяването. 

Преброителите трябва да Ви представят карта със снимка, три имена и идентификационен номер.  В случай, че се съмнявате, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител, можете да направите проверка на *2021 или 02/ 9078 430.


Регионална библиотека "Петър Стъпов" предоставя достъп до интернет за всички желаещи да се преброят онлайн в рамките на Преброяване 2021.  На разположение в библиотеката е компютър в "Информационен център", като се допуска по един човек, при спазване на противоепидемичните мерки.


График за обучение на контрольори и преброители


Списък на одобрените преброители и контрольори, изразили желание за участие в Преброяване 2021


Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година

Документи за кандидатстване: 

Заявление по образец

Автобиография по образец

Информация за обработка на лични данни  и Съгласие за обработване на лични данни

https://www.livechatalternative.com/