Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

В сайта на община Търговище гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.