Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.01.2024

В сайта на община Търговище гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.

https://www.livechatalternative.com/