Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F0

Актуална метеорологична информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Интелигентна система за наблюдение на метереологичните промени в Търговище

https://www.livechatalternative.com/