Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Избори-неактивна

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Изборите в България са всички избори, на които чрез пряко гласуване на национално ниво се избират: парламентът (Народно събрание), президентът и представителите в Европейския парламент. Изборите в България традиционно се провеждат в неделя.

Линк към сайта на Централна избирателна комисия

За народно събрание
Парламентът включва 240 народни представители, които имат четиригодишен мандат. 

За президент
Президентът се избира с петгодишен мандат с мнозинство от повече от половината действителни гласове.

За европейски парламент
Членовете на Европейския парламент се избират с петгодишен мандат с пропорционално гласуване и с една национална листа.

За местно управление
С преки избори се избират за четиригодишен мандат  кметовете на общини, кметства, райони и общинските съвети.

https://www.livechatalternative.com/