Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2024

Достъпът до обществена информация е регламентиран  в Закона за достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

  • всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в "Центъра за административно обслужване" на Община Търговище,  пл. Свобода /срещу входа на х-л „Мизия“/
  • на и-мейла на Община Търговище: obshtina@targovishte.bg
  • на официалния факс на общината: 0601 620 57
  • подадени чрез Платформата за достъп до обществена информация (ПДОИ) 

Приемането на устни запитвания се извършва от н-к отдел НПО 
Телефон за контакт: 0601/68646 - Тодор Тодоров

Място за четене на предоставената информация -  Приемна на кмета на община Търговище в Центъра за административно обслужване

Заповед РД-З-419/11.04.2024 г. на кмета на общината  за определяне на длъжностни лица, които отговарят за предоставянето на обществена информация и мястото за четене на предоставената информация

https://www.livechatalternative.com/