Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

Информацията се предоставя съгласно чл.15, ал. 1, т. 16 от Закона за достъп до обществена информация

За периода 01.01.2023-31.12.2023 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


За периода 01.01.2022-31.12.2022 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


За периода 01.01.2021-31.12.2021 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


За периода 01.01.2020-31.12.2020 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ. 


За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.


 За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Търговище, съгласно глава III от ЗДОИ.

https://www.livechatalternative.com/