Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.02.2022

Определеното място за преглед на предоставената информация е Приемна на кмета на община Търговище в Центъра за административно обслужване

https://www.livechatalternative.com/