Образование и култура

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 25.03.2021

Комисията разглежда въпросите относно образованието, културата, културно-историческото наследство и вероизповеданията. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

Членове – 7 души:                                                                                

1. Анета Куманова - Председател                                          

2. Илия Илиев – Зам. председател

3. Бюлянт Бейтула

4. Дарина Костова                                                                           

5. Ипек Юсуфова

6. Петър Илиев

7. Сюзан Мехмедова