Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDH0J51
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDH0705

Образование и култура

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 05.12.2023

Комисията разглежда въпросите относно образованието, културата, културно-историческото наследство и вероизповеданията. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

Членове – 7 души:                                                                                

1.   Анета Куманова - Председател            
2.    Красимир Стоилов – Зам. председател
3.    Анелия Борисова 
4.    Бюлянт Бейтула                                                        
5.    Весела Василева
6.    Неслихан Хамидова
7.    Хава Мустафова                  

https://www.livechatalternative.com/