Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG4L7
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG437

Консултативен съвет

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 05.12.2023

По предложение на политическите сили представени в съвета, Общинският съвет избира с явно гласуване Консултативен съвет

Консултативният съвет:
1.подпомага председателя при подготвянето на проекта за дневен ред на заседанията;
2. подпомага дейността на комисиите и на общинските съветници;
3. осъществява и други възложени му от председателя на общинския съвет задачи;
4. създава необходимите условия за дейността на общинските съветници и на комисиите;
5. следи за спазването на настоящия правилник.
 

Членове на Консултативния съвет

1.    Хамди Илиязов, заместник Танер Ахмедов
2.    Анета Куманова, заместник Панайот Димитров
3.    Ивайло Първанов, заместник Петър Илиев
4.    Стефан Асенов, заместник Христо Христов
5.    Светослав Загоров, заместник Десислава Петрова
6.    Красимир Стоилов

 

https://www.livechatalternative.com/