Z6_PPGAHG80014270Q3DR7V253SJ2
Z7_PPGAHG80014270Q3DR7V253SB2

Икономическа политика

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 05.12.2023

Комисията разглежда въпросите относно общинската собственост, икономическата политика, финанси, бюджет, данъци и такси. Състои се от общо 11 члена, в това число председател и заместник-председател.

1.    Синан Самиев – Председател        
2.    Светослав Загоров – Зам. председател
3.    Актер Шакирова
4.    Емине Якубова
5.    Ивайло Първанов
6.    Панайот Димитров
7.    Красимир Стоилов
8.    Мария Николова 
9.    Светослав Стефанов
10.  Стефан Асенов
11.   Хамди Илиязов

https://www.livechatalternative.com/