Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Правна комисия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.12.2023

Комисията разглежда въпросите относно подзаконовите нормативни актове, върнатите актове на общинския съвет, подадените сигнали, опазване на обществения ред и сигурност, както и установяването на конфликт на интереси.Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

Членове – 7 души: 

1.    Сунай Хасанов – Председател            
2.    Таня Станкова – Зам. председател
3.    Бюлянт Бейтула
4.    Десислава Петрова 
5.    Десислава Стойкова 
6.    Ивайло Първанов
7.    Сейфи Хасанов
 

 

 

https://www.livechatalternative.com/