Законност и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Комисията разглежда въпросите относно законността, контрола на решенията, опазване на обществения ред и установяването на конфликт на интереси. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

1.  Сунай Хасанов – Председател                                  

2.  Весела Василева – Зам. председател

3.  Гергана Цонева

4.  Десислава Петрова

5. Сейхан Салиев

6. Теодора Маринова

7.  Христо Стойнев