Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG887
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG4P2

Териториално-селищно устройство

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 05.12.2023

Комисията разглежда въпросите относно териториално-селищното устройство и развитие на населените места, евроинтеграцията, околна среда, транспорт и аграрна политика. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател

Членове – 7 души:

1.    Стефан Асенов - Председател        
2.    Петър Илиев – Зам. председател
3.    Азиз Баки 
4.    Борис Димитров
5.    Десислава Петрова
6.    Константин Манев
7.    Мехмед Младенов

https://www.livechatalternative.com/