Здравеопазване и социална политика

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 25.03.2021

Комисията разглежда въпросите относно здравеопазването, социалната политика, неправителствените организации /НПО/ и развитието на гражданското общество, спорта и туризма. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

1. Димчо Димов – Председател 

2. Сюзан Мехмедова - Зам. председател

3. Илия Илиев  

4. Теодора Маринова

5. Танер Ахмедов

6. Тихомир Боев

7. Христо Стойнев