Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDH0V85
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG0N5

Здравеопазване и социална политика

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 05.12.2023

Комисията разглежда въпросите относно здравеопазването, социалната политика, неправителствените организации /НПО/ и развитието на гражданското общество, спорта и туризма. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

Членове – 7 души

1.   Димчо Димов – Председател            
2.   Светослав Стефанов - Зам. председател    
3.   Бернар Акиф     
4.   Петър Илиев
5.   Танер Ахмедов
6.   Татяна Петрова
7.   Христо Христов

https://www.livechatalternative.com/