Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.12.2023

СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ

мандат  2023-2027 година

 

Азиз Мустафа Баки

ПП “Движение за права и свободи”

 

Актер Недретова Шакирова

ПП “Движение за права и свободи”

 

Анелия Иванова Борисова

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

 

Анета Иванова Куманова

ПП “ГЕРБ"

 

Борис Костадинов Димитров

ПП “ГЕРБ"

 

Бюлянт Бехти Бейтула

ПП "Движение за права и свободи"

 

 

Весела Димова Василева

ПП “ГЕРБ"

 

Десислава Евгениева Петрова 

“БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

Десислава Руменова Стойкова

ПП “ГЕРБ"

 

Димчо Тодоров Димов

ПП “ГЕРБ"

 

Емине Феимова Якубова

ПП “Движение за права и свободи”

 

Ивайло Павлов Първанов

"Левицата”

 

Константин Стоянов Манев

ПП “ГЕРБ"

 

Красимир Станимиров Стоилов

"Възраждане"

 

Мария Димитрова Николова

ПП “ГЕРБ”

 

Мехмед Орлинов Младенов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Неслихан Кямилова Хамидова

ПП “Движение за права и свободи”

 

Панайот Йорданов Димитров

ПП “ГЕРБ”

 

Петър Данчев Илиев

"Левицата”

 

Светослав Иванов Стефанов

“БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

Светослав Христов Загоров

“БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

Сейфи Джелилов Хасанов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Синан Еролов Самиев

ПП “Движение за права и свободи”

 

Стефан Христов Асенов

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

 

Сунай Кемалов Хасанов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Танер Исмаилов Ахмедов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Таня Димитрова Станкова

ПП “ГЕРБ”

 

Таняна Пенева Петрова

ПП “ГЕРБ”

 

Тахир Джемалов Тахиров

ПП “Движение за права и свободи”

 

Хава Алиева Мустафова 

ПП “Движение за права и свободи”

 

Хамди Мехмедов Илиязов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Христо Колев Христов

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

 

 

https://www.livechatalternative.com/