Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2023

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ
  
 

Тахир Тахиров

Образование: Магистър "Финанси",
с професионална квалификация магистър "Икономика"

тел. 0601/ 68 655

e-mail:obs@targovishte.bg

tahirov.t@targovishte.bg

Избран с политическа сила: ПП ДПС

 

https://www.livechatalternative.com/