Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021
Емине Якубова, Председател на Общински съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ  
Емине Якубова

тел. 0601/ 68 655

e-mail:obs@targovishte.bg

           yakubova.e@targovishte.bg

Професия: Икономист

Образование: Висше

Чужди езици: Английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ДПС

 

Гергана Цонева, заместник-председател на Общински съвет

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
Гергана Цонева

тел. 0898311936

e-mail: tconevagergana@abv.bg 

Професия: Юрист

Образование: Висше

Чужди езици: Английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

https://www.livechatalternative.com/