Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAMF6
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAMV6
Наредби на Общински съвет Правилници Архив на наредби и правилници

Нормативни актове на Общински съвет

Дата на публикуване: 26.01.2021
Последна актуализация: 09.10.2023

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения

https://www.livechatalternative.com/