Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV3IL4

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУПТОТ

Дата на публикуване: 21.04.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

Справка от 25.05.2022 г.  по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили мнение, становища и предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Становище относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище 

Докладни записки от директори на общински предприятия и общински мероприятия за промени в цени на услуги и права

Финансова обосновка за административна услуга "Одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, елементи на градското обзавеждане , детски атракциони и увеселителни съоръжения"

Информация за граждани

Дата на откриване: 21.04.2022 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие: местни такси
Дата на приключване: 23.05.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/