Z6_PPGAHG80014270Q3DR7V253SE1
Z7_PPGAHG80014270Q3DR7V253SU0

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Побратимени градове

герб на Котбус, Германия

град Котбус
провинция Бранденбург, Германия
Договор за културно-икономическо сътрудничество от 1971 г.

Информация за Котбус, Германия

герб на Търговище, Румъния

град Търговище
област Дъмбовица, Румъния
Протокол за културно-икономическо сътрудничество от 1975 г.

Информация за Търговище, Румъния

герб на Сюрен, Франция

град Сюрен
департамент Сена, Франция
Протокол за сътрудничество от 3 февруари 2001 г.

Информация за град Сюрен, Франция

герб на Санта Мария де Фейра, Португалия

град Санта Мария де Фейра
Португалия
Протокол за сътрудничество от 13 май 2002 г.

Информация за град Санта Мария де Фейра, Португалия

герб на Козани, Гърция

град Козани
Гърция
Меморандум за сътрудничество от м.май 2002 г.

Информация за град Козани, Гърция

герб на Ватерло, Айова, САЩ

град Ватерло
Айова, САЩ
Договор за побратимяване от 4 октомври 2002 г.

Информация за град Ватерло, САЩ

герб на Смоленск, Руска федерация

град Смоленск
Руска федерация
Договор за сътрудничество от 25 септември 2002 г.

Информация за град Смоленск, Руска федерация

герб на Болград, Украйна

град Болград
Украйна
Договор за побратимяване от 29 юли 2009 г.

Информация за град Болград, Украйна

 

Град Хъби, Китай
2018 година

Информация за град Хъби, Китай

https://www.livechatalternative.com/