Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

СПИСЪК на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище може да извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35 от ЗОС при проявен инвеститорски интерес през 2021 г.


НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
Проведени са срещи с изп. директор на Национална компания индустриални зони Антоанета Барес. Набелязват се терени, на
които да бъде обособена инудстриална зона.

При необходимост ще бъдат приети промени в Общия устройствен план, за да се улесни изграждането и развитието на индустриална
база, отговаряща на съвременните изисквания на инвеститорите.

Общинският съвет одобри текст на меморандум за сътрудничество с Националната компания. Предстои и официалното му подписване.