Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OJ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C84

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2023

Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище може да извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35 от ЗОС  при проявен инвеститорски интерес през 2023 г.


Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище може да извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35 от ЗОС  при проявен инвеститорски интерес през 2022 г.


Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище може да извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35 от ЗОС при проявен инвеститорски интерес през 2021 г.


НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
Проведени са срещи с изп. директор на Национална компания индустриални зони Антоанета Барес. Набелязват се терени, на
които да бъде обособена инудстриална зона.

При необходимост ще бъдат приети промени в Общия устройствен план, за да се улесни изграждането и развитието на индустриална
база, отговаряща на съвременните изисквания на инвеститорите.

Общинският съвет одобри текст на меморандум за сътрудничество с Националната компания. Предстои и официалното му подписване.

https://www.livechatalternative.com/