Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Търговище е общински и областен административен център. Градът е разположен в Дунавската равнина, на около 170 m надморска височина, на север от Преславската планина. 

Близостта на Търговище до изходните пунктове на страната Варна (110 км) и Русе (100 км) го превръща в естествен стратегически кръстопът, предоставящ на инвеститорите отлични възможности за комуникация.

В миналото географското положение на града е играло важна роля за икономическото му развитие. Разположен между две физико-географски области – Стара планина и Дунавската равнина, той е служил като средище на взаимната размяна на стоки между населението от тези области. Това кръстопътно положение спомага градът да се оформи като оживен пазар. 

В наши дни средновисокият релеф и благоприятни климатични условия спомагат развитието както на земеделието, така и на индустриалното производство. Опростеният релеф в голяма степен улеснява и  изграждането на транспортни съоръжения. 

Търговище е част от Североизточния туристически район и предлага възможности за туризъм през всички четири сезона на годината. Тук се намират 2 от 100-те национални туристически обекта - античният град Мисионис и Славейковото училище.

Регионът е известен с производството на вина и е част от винено-кулинарната дестинация "Стари столици".

Търговище е родно място и дом на изявени български спортисти, художници, композитори. 
 

https://www.livechatalternative.com/