Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Търговище е разположена в Североизточна България, в източната част на Дунавската равнина. Тя е административен център на едноименната област. Географското положение на общината е сравнително благоприятно. През територията й преминават главен път и ЖП линия по направлението Варна – София, има удобна транспортна връзка за Русе и за Южна България през Котел. Територията на общината е 688,7 кв. км., което представлява 27% от общата площ на област Търговище и около 5% от територията на Североизточен район (СИР, NUTS 2).

Селищната мрежа се състои от 52 населени места – административния център град Търговище и 51 села.

Общинският център град Търговище се намира на 320 км. от столицата на страната - София, на 123 км от големия Черноморски и пристанищен център – Варна и на 100 км. от пристанището на река Дунав – Русе.

https://www.livechatalternative.com/