Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

За актуална информация вижте: Главна Дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване 
Таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица

https://www.grao.bg/