Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2022

Със званието “Почетен гражданин на град Търговище” се удостояват български и чуждестранни граждани с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.

Генерал-майор Симеон Янков, почетен гражданин

1. Генерал-майор Симеон Янков

удостоен на 28 януари 1915 г.

Участник в Балканската и Първата световна война. Роден в гр. Ески Джумая, дн. Търговище. Провъзгласен за почетен  гражданин за заслугите му за построяване на казармата в града и базирането тук на  31 пеши Варненски полк, което  е с много голямо значение за икономическото и културно повдигане на града и е едно от най-големите желания на гражданите. Със същото протоколно решение от 28 януари 1915 г.  Общинският съвет именува улицата от  моста до казармата - "Генерал Янков”.

Арх. Богдан Томалевски, почетен гражданин

2. Арх. Богдан Томалевски

удостоен на 24 юни 1966 година

ръководител на проектантския колектив, изработил градоустройстве-ния план на град Търговище.  Лауреат на Димитровска награда. Носител на Държавна награда „Св. Паисий Хилендарски”. Удостоен с почетно гражданство на съвместно заседание на Градския общински народен съвет и пленумите на Градския комитет на Българската комунистическа партия  и Градския съвет на Отечествения фронт на 24 юни 1966 г. като израз на благодарност.  

 Арх. Евгени Иванов

3. Арх. Евгени Иванов 

удостоен на  24 юни 1966 година

член на проектантския колектив, изработил градоустройствения план на град Търговище.  Носител на орден „Народна свобода 1941-1944 г.” - II ст. Удостоен с почетно гражданство на съвместно заседание на  Градския общински народен съвет и пленумите на Градския комитет на Българската комунистическа партия  и Градския съвет на Отечествения фронт на 24 юни 1966 г. като израз на благодарност.  

арх. Цветана Енчевич, почетен гражданин

4. арх. Цветана Енчевич

удостоена на 24 юни 1966 година

Член на проектантския колектив, изработил градоустройствения план на град Търговище.  Удостоена с почетно гражданство на съвместно заседание на Градския общински народен съвет и пленумите на Градския комитет на Българската комунистическа партия  и Градския съвет на Отечествения фронт на 24 юни 1966 г. като израз на благодарност.  

арх. Денка Колева, почетен гражданин

5.  арх. Денка Колева

удостоена на 24 юни 1966 година

Член на проектантския колектив, изработил градоустройствения план на град Търговище. Носител на „Народен орден на труда” - бронзов.  Удостоена с почетно гражданство на съвместно заседание на  Градския общински народен  съвет и пленумите на Градския комитет на Българската комунистическа партия  и Градския съвет на Отечествения фронт на 24 юни 1966 г. като израз на благодарност. 

Сеид Мустафов, почетен гражданин

6.  Сеид Мустафов


удостоен на 27 декември 1968 година 

Многократен шампион на страната, световен и олимпийски първенец  по свободна борба. Роден в с. Коноп, Търговищко. Удостоен със званието „Почетен гражданин на град Търговище” на заседание на Изпълкома  на Градския общински народен съвет на  27 декември 1968 г.               

Иля Титов, почетен гражданин

7. Иля Титов

удостоен на 3 септември 1969 година

Полковник от запаса на съветската армия, бивш командир на 810 полк на III Украински фронт, чиито части първи са влезли в град Търговище на 9 септември 1944 г. По сведение от летописната  книга на град Търговище  е удостоен със званието на тържествена сесия на  Окръжния народен съвет  и  Градския общински народен съвет, посветена на 25-годишнината на социалистическата революция в България,  на   3 септември 1969 г.

Петър Стъпов, почетен гражданин

8. Петър Стъпов

удостоен на 29 октомври 1970 година

Писател. Роден в гр. Търговище. Удостоен със званието на 29 октомври 1970 г. по повод  60   години от рождението му, за активна и дългогодишна читалищна дейност в град Търговище, за неговото творчество и за романа “Знаменосецът” /биографичен роман за знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов/  и награден  с предметна награда

Валентин Гусев, почетен гражданин

9. Валентин Гусев

удостоен на 25 април 1972 година

Генерален консул на консулството на СССР в гр. Варна. Удостоен  с почетно гражданство и  с Почетния знак на град Търговище I степен – златен и награден с предметна награда за изключителни заслуги за развитието и процъфтяването на българо-съветската дружба в гр. Търговище.

Павел Попович, почетен гражданин

10.  Павел Попович

удостоен на 22 май 1973 година

Космонавт. Удостоен със званията “Почетен гражданин на град Търговище” и „Носител на Почетния знак на град Търговище”– I степен – златен, и  награден с предметна награда  по случай пребиваването му в гр. Търговище  на  22 май 1973 г.

Владимир Базовски, почетен гражданин

11. Владимир Базовски

удостоен на 15 ноември 1973 година

Посланик на Съюза на съветските социалистически републики в Народна република България.   Удостоен със званието “Почетен гражданин на гр. Търговище” и с Почетния знак на град Търговище - I степен – златен  във връзка с посещението му в градa  на 15 ноември 1973 г.  

д-р Любен Герасимов, почетен гражданин

12.  д-р Любен Герасимов

удостоен на 27 декември 1976 година

Дипломат, посланик на Народна република България в Унгария, СССР, Монголия, САЩ и Канада. Роден в гр. Търговище. Удостоен със званието “Почетен гражданин на град Търговище” и Почетния знак на града за заслугите му по повод  навършване на 70 години и  награден с предметна награда на 27 декември 1976 г

акад. Евгени  Матеев, почетен гражданин

13. акад. Евгени  Матеев

удостоен на 31 май 1977 година

Икономист, чл. кореспондент на БАН.  Роден в гр. Търговище. Удостоен със званието “Почетен  гражданин на гр. Търговище  и Почетния знак на града – златен  за неговото научно творчество, намерило признание у нас и в чужбина  на 31 май 1977 г. 

Валентин Библик, почетен гражданин

14.  Валентин Библик
 

удостоен на 31 май 1977 година

Директор  на Харковския тракторен завод /СССР/. Удостоен  с почетно гражданство, с Почетния  знак на града – златен и награден с предметна награда  за приноса  му за развитието на машиностроенето в град Търговище на заседание на Изпълнителния комитет на  Градския общински народен съвет  от  31 май 1977 г.

Александър Далуда, почетен гражданин

15. Александър Далуда

удостоен на 23 януари 1978 година

Генерален  консул на СССР в гр. Варна.  Удостоен със званието  “Почетен гражданин” и Почетния знак на града – златен във връзка със 100 годишнината от освобождението на Търговище и приноса му  за укрепване на българо-съветската дружба на  23 януари 1978 г.

Пенчо Кубадински, почетен гражданин

16. Пенчо Кубадински

удостоен на 26 юли 1978 година
удостоен на 28 юни 1988 година

Член на Централния комитет  на Българската комунистическа партия и председател на Националния съвет на Отечествения фронт. Роден в с. Лозница, Търговищко.Удостоен със званието “Почетен гражданин на гр. Търговище” и Почетния знак на града – златен по случай 60 годишнината от рождението му  за активното му участие в борбата против  фашизма и капитализма и приноса му в изграждането на социалистическото общество в нашата страна на 26 юли 1978 г. За втори път удостоен със званието  за големия  му принос за настоящето и перспективно развитие на Търговищкия край и града във връзка с неговата 70 годишнина  на 28 юни 1988 г.

Стефан Илиев, почетен гражданин

17. Стефан Илиев

удостоен на 30 октомври 1979 година

Дипломат, посланик на Народна република България  в Турция, Иран и Югославия. Роден в с. Бряг, Търговищко. Удостоен със званието “Почетен гражданин на град Търговище” и Почетен знак на града - златен  по случай 60 годишния му юбилей и заслугите му за изграждането на родината и родния край на 30 октомври 1979 г.

Кирил Видински, почетен гражданин

18. Кирил Видински

удостоен на 28 март 1985 година

Герой на НРБ. Удостоен със званието “Почетен гражданин на град Търговище” и Почетния знак на града – златен по случай 80 годишнината от рождението му и за активно участие в борбата против фашизма и капитализма и приноса му в изграждането на социалистическото общество в нашата страна и родния край на 28 март 1985 г.

Димитър Стоянов, почетен гражданин

19. Димитър Стоянов

удостоен на 27 октомври 1988 година

кандидат член на Политбюро  на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Министър на вътрешните работи на Народна република България.  Удостоен със званието “Почетен гражданин на град Търговище”  за активното му участие в борбата против фашизма и капитализма,   за големия  му принос като народен представител   за настоящето и бъдещото развитие на града и общината и във връзка с неговата 60 годишнина   на  27 октомври 1988 г.

Кольо Георгиев, почетен гражданин

20.  Кольо Георгиев

удостоен на 5 декември 1996 година

Писател и драматург. Роден в с. Голямо Ново, Търговищко. Удостоен със званието “Почетен гражданин на  Търговище”  за безспорен и значим принос за развитието на културата в Търговище и региона и по повод неговата  70 годишнина  на  сесия на Общински съвет - Търговище   на  5 декември 1996 г.

проф. Стоян Конаклиев, почетен гражданин

21. проф. Стоян Конаклиев
удостоен посмъртно на 16 октомври 1997 година

Скулптор. Роден в гр. Търговище. Автор на герба на гр. Търговище, на бюстове на Никола  Симов,  П. Р. Славейков, на паметници и декоративни релефи в различни  краища на България. Съавтор е на юбилейните листове за Н. Симов /1966 и 1976 г./. Името и творчеството му са включени в Каталога на  НХГ “Българска скулптура”. Предвид сложната му житейска съдба,  Стоян Конаклиев   не е получил приживе полагащото му се  обществено признание. Удостоен със званието посмъртно на 16 октомври 1997 г.

Проф. Стоян Стоянов, почетен гражданин

22.Проф. Стоян Стоянов

удостоен на 16 октомври 1997 година

Художник – график, с  безспорен  принос за развитието на изобразителното изкуство в Търговище.  Дарил е голяма част от графиките си на ХГ “Н. Маринов”, с които е организирал самостоятелни изложби в града ни. С неговото съдействие са организирани и две изложби с оригинали на западноевропейска живопис. С цялостната си обществена дейност, лични контакти и творчество, той е пряко свързан и безспорно допринася за авторитета на Търговище като град със завоевания в областта на културата. Удостоен със званието на 16 октомври 1997 г.

Стоян Колев, почетен гражданин

23. Стоян Колев

удостоен на 16 октомври 1997 година

Спортист, автомобилен  пилот. Роден в гр. Търговище. Той е един от най-известните автомобилни пилоти с изключителен принос за издигането на спортния престиж на България и града ни. В своята 29-годишна спортна кариера той е завоювал националните шампионски титли по рали планински автомобилизъм, рали-крос, рали-шампионат. Стоян Колев се е класирал  сред първите 10 екипажа в Европа в крайното годишно класиране за европейски първенства. Със своето участие в призови класирания, с присъствието и контактите си в Европа и у нас, той постоянно допринася за известността на Търговище.  

Анатолий Соловьов, почетен гражданин

24. Анатолий Соловьов

удостоен на 11 юни 1998 година

Полковник, Герой на СССР. Летец – космонавт, военен летец I клас, 16 излитания в открития космос и 5 космически полета. Абсолютен рекордьор в света по количество на излитания и време на работа в открития космос. Прекарал в космоса 635 дни. Удостоен със званието „Почетен гражданин на гр. Търговище” на 11 юни 1998 г. при посещение в гр. Търговище по повод 10-годишнината от съвместния съветско-български полет на орбиталния комплекс „МИР”.   

Владимир Титов, почетен гражданин

25. Владимир Титов

удостоен на 11 юни 1998 година

Полковник, Герой на СССР, летец – космонавт, военен летец І клас, изпълнил 4 излитания в открития космос, 4 космически полета и един старт, участник в първия в света свръхпродължителен космически полет от 366 дни, за пръви път в скафандър на НАСА е извършил излизане в открития космос. Удостоен със званието „Почетен гражданин на гр. Търговище” на 11 юни 1998 г. при посещение в гр. Търговище по повод 10-годишнината от съвместния съветско-български полет на орбиталния комплекс „МИР”.

Виктор Савиних, почетен гражданин

26. Виктор Савиних

удостоен на 11 юни 1998 година

Два пъти Герой на СССР,  летец-космонавт, извършил 3 космически полета и едно излитане в открития космос, прекарал там 253 дни, Ректор на МГУ “Геодезия и картография" доктор, професор, академик. Удостоен със званието „Почетен гражданин на гр. Търговище” на 11 юни 1998 г. при посещение в гр. Търговище по повод 10-годишнината от съвместния съветско-български полет на орбиталния комплекс „МИР”.   

Александър Александров, почетен гражданин

27. Александър Александров

удостоен на 11 юни 1998 година

Роден  в град Омуртаг, о.з. полковник, Герой на Република България, Герой на СССР, военен летец І клас, заслужил летец, доктор, ст.н. сътрудник, дублирал първия български космически полет, участник в подготовката и изпълнението и реализацията на научните експерименти по Българската космическа програма “Шипка”. Удостоен със званието „Почетен гражданин на гр. Търговище” на 11 юни 1998 г. при посещение в гр. Търговище по повод 10-годишнината от съвместния съветско-български полет на орбиталния комплекс „МИР”.   

проф. Ганчо Папуров, почетен гражданин

28. проф.  Ганчо Папуров

удостоен на 3 декември 1998 година

Лекар, доктор на медицинските науки. Роден в с. Вардун, Търговищко. Работил  в Окръжна болница – Търговище в периода 1953 – 1964 г. Избран е за асистент в Катедрата по оториноларингология на Медицински университет – Варна през 1964 г. Хабилитиран като доцент през 1976 г. и като професор през 1987 г. Ръководител на катедрата от 1964 до пенсионирането си през 1993 г.  Освен  в областта на медицината проф. Папуров има изяви в областта на публицистиката, краезнанието и поезията. Никога не е прекъсвал връзките с родния край. 

Димитър Харизанов, почетен гражданин

29. Димитър Харизанов

удостоен на 29 юни 2000 година

Най-възрастният краевед в град Търговище. Роден в гр. Търговище. Доайен на търговищката журналистика. Изследовател и популяризатор на миналото, наричан “живата история на град Търговище”. Активен читалищен деец. Работи за  изграждането на Детска музикална школа, литературен кръжок, кръжок по изобразително изкуство. Като началник “Просвета и култура” при бившия Околийски народен съвет остави неизличима диря при картотекирането на архитектурните паметници в  града, селищни и надгробни могили. Плод на организаторската му дейност е откриването на краеведски музей

проф.Румен Скорчев, почетен кражданин

30. проф.Румен Скорчев

удостоен на 26 ноември 2002 година

Световноизвестен художник и създател на трайни тенденции в българското изкуство. Роден в гр. Търговище. Работи в областта на графиката, илюстрацията, графичния дизайн и живописта.  Лауреат е на над 40 международни награди. Оставя уникалния си почерк в илюстрациите на над 200 световни и наши автори – класици. Негови произведения са притежание на най-престижните световни галерии. Включен е в двутомната енциклопедия “Графиката на 20 век” като един от 300-те световни графици.  Присъства в световната енциклопедия за приложни изкуства. Удостоен със званието за безспорния му принос към българската култура и във връзка с неговата  седемдесет годишнина  на  26 ноември 2002 г.

арх. Иван Долапчиев, почетен гражданин

31. арх. Иван Долапчиев

удостоен на 28 юли 2005 година

С 47-годишен трудов стаж, посветен изцяло на изграждането на град Търговище и селищата от днешната Търговищка област.  Големи заслуги за електрифицирането, водоснабдяването и изграждането на множество обществени обекти, сред които 100 училища, 56 читалища, летище Търговище, почивната станция в гр. Балчик и много други. Носител на „Народен орден на труда” - златен, орден „Кирил и Методий” - II ст. и др. отличия. Удостоен във връзка с 80-годишнината от рождението му на 28 юли 2005 г.

проф. Димитър Овчаров, почетен гражданин

32. проф. Димитър Овчаров

удостоен на 28 април 2011 година

Виден български археолог, изкуствовед
През 1956 година завършва висше образование специалност „История“ в Софийски университет „Климент Охридски“, профил „Археология“. От 1956 до 1959 година работи като уредник в отдел „Възраждане“ в Окръжния исторически музей в град Велико Търново. 
През 1960 година става първият директор на новосъздадения Окръжен исторически музей в град Търговище. Основоположник на професионалното музейно дело и основатели на търговищкия музей като самостоятелен културен институт.

Мариам Макарнаян, почетен гражданин

33. Мариам Макарнаян

удостоена на 18 декември 2013 година

Хореограф и основател и ръководител на Балетна формация "Търговище".
Повече от 40 години тя е отдадена на магията  на  класическия балет  в Търговище. Поставя началото на балетната школа през далечната 1971 г. С изключителни успехи  като хореограф и педагог за утвърждаването на балетното изкуство на местно и национално ниво, белязани с множество  отлични представяния  в конкурси и телевизионни изяви през годините. Нейна заслуга е възпитанието на стотици деца от различни поколения в любов към хармонията и естетиката на танца. Изключително скромна и позитивна личност. Заслужил деятел на културата. Носител на орден „Кирил и Методий” – първа степен.

Йордан Камджалов, почетен гражданин

34. Йордан Камджалов

удостоен на 18 декември 2013 година

Диригент с международна слава, роден в Търговище.
Едва 30-годишен, той е първият българин, чужденец, спечелил престижната позиция генерален музикален директор и главен диригент на операта, филхармонията и фестивалите в Хайделберг. „Явлението на 21 век”, както  го определят музикалните европейски критици. Сравняват го с Тосканини.  Наричат го „новата сензация на европейската класическа сцена. 
Завършва Националната музикална академия в София, след това - Музикалната академия в Берлин.
На 20-годишна възраст основава в София хор „Евера”. На 24 год. заминава на специализация в Германия. Ръководи оперен спектакъл с участието на Komische Oper Berlin. Ангажиран е като диригент в Дворцовия театър „Райнсберг“, Германия. Дирижира в Залата на Берлинската филхармония, „Концертхаус“ в Берлин, Дома на музиката в Порто, Португалия и др.
През 2012 г. е обявен за „Музикант на годината 2011” в класация на БНР.

Любчо Василев, почетен гражданин

35. Любчо Василев

Удостоен на 7 ноември 2014 г. по повод 40-годишна успешна творческа дейност, във връзка с 60-та му годишнина


Директор и главен художествен ръководител на ПФА „Мизия“.Роден на 11 май 1954 г. От 1977 г. насам Любчо Василев постига високи художествени резултати и изгражда богат репертоар на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“. Претворява яркото и характерно музикално и танцово фолклорно изкуство от различни краища на България. Създава над 40 танца за деца и възрастни. Под негово ръководство ПФА „Мизия“ осъществява редица концерти у нас и в чужбина. Водил е хореографски курсове в Русия и Англия. Носител на наградите „Златна лира“ и „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци, на орден „Кирил и Методий".

Неда Антонова, почетен гражданин

36.Неда Антонова

удостоена на 14 май 2015 г. за цялостното й литературно творчество, за приноса й за положителното развитие на процесите в сферата на културата и образованието


Писател. Неда Антонова е родена на 28 ноември 1940 г. в Николаево, Плевенска област. Завършва Института за култура в Санкт Петербург. Работи като журналист, редактор в художествената редакция на Военно издателство, писател в групата на военните писатели и композитори. Основател на сп. „Отечество”. Член на СБП от 1983 г. Автор на стихосбирката „Повторими неща” ( 1969), на тетралогия исторически романи „Памет“, на трилогия за юноши: „Обичам те, вълк” (1980), „Вълк на покрива” (1986), „Разбивачи на касички” (2000), както и на редица други произведения. От 2014 г. насам  излиза документалният й роман „Царица Елеонора Българска”, книгите за преподобна Стойна, за Васил Левски, за любимата на Ботев, за Паисий. Нейни романи са преведени на френски, руски, чешки, полски език. Носител на различни награди, сред които от Националния фонд „Развитие” и Националния център на книгата.

Красимира Коларова, почетен гражданин

37.Красимира Коларова

удостоена на 14 май 2015 г. за завоюван висок престиж на наши и международни музикални сцени и обществено признание

Диригент на Смесен хор "Родна песен" при ОНЧ „Напредък - 1864“. Родена на 24 февруари 1953 г. в Търговище. Завършва Музикална академия „Панчо Владигеров“ в София, със специален хорово-диригентски клас. Има следдипломна квалификация при проф. Васил Арнаудов, музикална педагогика и майсторски клас по оркестрово дирижиране при проф. Пламен Джуров. От 1977 г. е главен художествен ръководител и диригент на Представителен детски хор „Бончо Бочев“. От 1979 г. – и на Смесен хор „Родна песен“, с когото завоюва множество награди, медали, дипломи и отличия в България и чужбина. От 2001 г. до май 2020 г. е диригент на Духовия оркестър при Община Търговище. Носител на златни медали и отличия, орден „Кирил и Методий“, два пъти носител на „Златна лира“ на СБМТД и други отличия.

Антоанета Бонева, почетен гражданин

38. Антоанета Бонева

удостоена  на 14 май 2015 г. за завоюван престиж и обществено признание, за приноса й за издигане авторитета на община Търговище в областта на спорта.


Родена през 1986 г. в Търговище. От февруари 2004 г. започва тренировъчна дейност по спортна стрелба в СК „Светкавица“. Две години по-късно Антоанета Бонева вече печели трети места в световни първенства по дисциплините пневматичен и малокалибрен пистолет. Завоювала е над 41 златни медали от държавни първенства и турнири. Участия в олимпийски игри. Антоанета Бонева е престижен състезател на Българската спортна федерация по стрелба, гордост на съгражданите си. Многократен носител на наградата „Спортист на годината“ на Община Търговище. 

д-р Димитър Тасков, почетен гражданин

39. д-р Димитър Тасков

Удостоен  на 28 април 2016 г. зa пpинoca мy и безспорните заслуги за paзвитиeтo нa здpaвeoпaзвaнeтo в Tъpгoвищe и cтpaнaтa

Роден на 16.11.1960 г. в Търговище. Кореняк „джумалия“. Завършва медицина през 1986г. във ВМИ – Варна. Оттогава е ординатор в Очното отделение в ОРБ – Търговище. Последствие завършва специализация „Клинична ординатура“ в Научния институт по очни болести към МА в София. В продължение на 10 години е завеждащ очното отделение в болницата в Търговище. Основава МЦ „Д-р Тасков“, който през 2008 г. прераства в Специализирана очна болница за активно лечение. Автор на десетки научни доклади и публикации. Извършил над 50 хил. операции и стотици хиляди прегледи.

Хамди Илиязов, почетен гражданин

40. Хамди Илиязов

удостоен   на 28 април 2016 г. във вpъзĸa c 60-гoдишнинaтa мy и бeзcпopнитe зacлyги в oбщecтвeнo-пoлитичecĸия, иĸoнoмичecĸи, coциaлeн и спортен  живoт в oбщинaтa

Роден на 1 януари 1956 г. в с. Съединение, община Търговище. Преминава през различни школи по борба и има впечатляващи успехи, с които прославя Търговище. През 1974 г. е републикански шампион по свободна борба. Приет да служи в Спортната школа на ЦСКА – свободна борба, а през 1975 г. - Спортната школа „Тракия“. Oт 1995 г. е общински съветник в Търговище. Един от малкото регионални политици в България, с рекорден брой мандати, според НСОРБ. Един от успелите бизнесмени и предприемачи в региона. Благодетел и дарител.

41. Негово Високопреосвещенство Северноамерикански и Австралийски митрополит Андрей, почетен гражданин

41. Негово Високопреосвещенство Северноамерикански и Австралийски митрополит Андрей

Удостоен посмъртно на 31 август 2016 г.

Награждаването е пo cлyчaй 80-тa гoдишнинa oт изгpaждaнeтo нa xpaм „Cвeти Йoaн Pилcĸи“ в Tъpгoвищe и 130-тa гoдишнинa oт poждeниeтo на Митрополит Андрей, за нeгoвитe знaчитeлни и нeocпopими зacлyги и пpинoc зa cъвpeмeннoтo paзвитиe нa гpaд Tъpгoвищe

Рoдeн нa 31 дeĸeмвpи 1886 г. в c. Bpaчeш, Бoтeвгpaдcĸo, с миpcĸoто имe - Cтoян Πeтĸoв. Ocнoвнo oбpaзoвaниe пoлyчaвa в Tъpгoвищe. Πpeз 1909 г. завършва Coфийcĸaтa дyxoвнa ceминapия. Πpeз 1911 г.  зaпиcвa в Mocĸoвcĸaтa дyxoвнa aĸaдeмия. Πo вpeмe нa Бaлĸaнcĸaтa вoйнa  oтивa нa фpoнтa. Πpeз 1914-1915 г. yчacтвa ĸaтo caнитap в pycĸaтa apмия. Зaвъpшвa Дyxoвнaтa aĸaдeмия в Mocĸвa пpeз 1916 г. Ha 14 дeĸeмвpи 1928 г. ce зaмoнaшвa и пpиeмa имeтo Aндpeй. Πpeз 1937 г. Cв. Cинoд изпpaщa eпиcĸoп Aндpeй дa yпpaвлявa Aмepиĸaнcĸaтa бългapcĸa eпapxия в Hю Йopĸ, CAЩ. Вoди пpeгoвopитe c Bceлeнcĸaтa пaтpиapшия зa вдигaнe нa cxизмaтa oт БΠЦ. Ha 26 юли 1947 г. в Бъфaлo, щaт Hю Йopĸ, eпapxийcĸия избиpaтeлeн cъбop избиpa Aндpeй eпиcĸoп Beличĸи зa Mитpoпoлит aмepиĸaнcĸи. Почива нa 9 aвгycт 1972 г. в Coфия. Πoгpeбaн e в Tъpгoвищe, в xpaм "Cв. Йоан Pилcĸи".

Николай Манев, почетен гражданин

42. Николай Манев

удостоен посмъртно на 31 август 2016 г.

Рoдeн нa 6 юни 1956г. в Tъpгoвищe. Пpeз 1974 г. зa пъpви път ce ĸaчвa нa cъcтeзaтeлeн мoтop, a пъpвият ycпex пocтигa пpeз 1976 г. нa пиcтaтa в Шyмeн. Peпyблиĸaнcĸи шaмпиoн - oтбopнo зa 1983 г. Hocитeл нa ĸyпaтa нa в-ĸ "Hapoднa млaдeж" пpeз 1982 г. Πpeз 1983 г. пeчeли Гoлямaтa нaгpaдa нa "AMC". Стaвa пъpвият нocитeл нa cпeциaлнaтa нaгpaдa "Злaтният шлeм" oт тypниpa нa "Aвтo-мoтo cвят". Πpeз 1978 г.пeчeли пъpвo мяcтo нa 1/4 финaл oт EΠ зa млaдeжи, a пo-ĸъcнo дocтигa и дo финaл, ĸлacиpйки се нa 13-o мяcтo. Избpaн зa мoтoциĸлeтиcт № 2 зa 1981 и 1983 г. Coчeн oт нaши и чyжди cпeциaлиcти ĸaтo eдин oт нaй-тexничнитe cъcтeзaтeли. Hиĸoлaй Maнeв e ocнoвeн двигaтeл нa бългapcĸия нaциoнaлeн oтбop, дoвeл гo дo нaй-гoлeмитe мy пocтижeния. Зacлyжил мaйcтop нa cпopтa. Почива нa 28 мapт 2015 г.

Радослав  Черкезов, почетен гражданин

43. Радослав  Черкезов

удостоен на 22 февруари 2018 г. във връзка с неоспорими заслуги и безспорен принос за цялостния обществено-политически, икономически, социален, културен и спортен живот в града и общината

Роден  на 17.12.1939 г. в гр. Търговище. Завършва средното си образование през 1957 г., а през 1962 г. - Селскостопанска академия в гр. София специалност  аграр -икономист.  През 1974 г. завършва и журналистика в Братислава. Активен участник във всички културни обществено-политически и спортни събития на професионално и обществено ниво.  Основател през 1979 г. на клуба „Гласност и демокрация“ в Търговище, член на централното ръководство. Два мандата общински съветник в Търговище, а до 2015 г. е член на комисията по „Образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания“, като съветник и експерт. Кореспондент на в. „Работническо дело” и „Демокрация”,  на радио „Дойче веле”, в Търговище бе редактор и главен редактор на в-к „Знаме”.

проф. Николай Овчаров, почетен гражданин

44. проф. Николай Овчаров

удостоен  на 22 февруари 2018 г.

Николай Овчаров е виден български археолог с международно признание. Роден на 19 юли 1957 г. във Велико Търново, в семейството на проф. Димитър Овчаров и съпругата му Мария – създатели на Регионалния исторически музей в Търговище. Ръководител и консултант на археологическите проучвания на крепостта Мисионис край Търговище. Има значителен принос за възстановяване разкопките на крепостта и за популяризирането й като античен град и туристическа дестинация. Доктор на историческите науки, старши научен сътрудник в Националния археологически институт с музей към БАН. Дипломиран професор в Международния славянски университет-Москва от 2003 г. Преподавател. Член е на Научния съвет на Националния археологически институт с музей, на Изследователския борд на Американския биографичен институт, на Научния съвет на Македонския научен институт (1998-2002 г.). Удостоен с титлата „академик” на Българската академия на науките и изкуствата през 2012 г. Съветник на трима поредни министри на културата.

Ставрофорен иконом Славчо  Проданов, Архиерейски наместник, почетен гражданин

45.Ставрофорен иконом Славчо  Проданов
Архиерейски наместник

удостоен със званието на  27 март  2019 г. за неговия принос при опазването и развитието на Българската православна църква, проповядването на християнската религия и съхранение на ценностната система на нашите съграждани

Роден на 14 март 1954 г. в Попово. Завършил Софийската духовна семинария и Духовната академия. През 1977 г. е ръкоположен за свещеник. От 1990 г. отец Славчо Проданов е назначен за архиерейски наместник на Търговищка духовна околия и председател на храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище. През тези тежки години той се наема с възстановяване на  енорията и в събиране на християните под купола на храма. Възстановява празнуването на Богоявление. Създава трапезария за бедни граждани.

проф. Никола Маринов, почетен гражданин

46. проф. Никола Маринов 

удостоен  посмъртно  на 30 април 2020 г. по повод 140 години от рождението му

Роден на 10 юли 1879 г. в Търговище. През 1903 г. завършва със златен медал живопис в Художествената академия в Торино при проф. Джакомо Гросо и проф. Андреа Таверние. От 1921 г. до 1940 г. е професор по живопис в Художествената академия в София, през 1935-1937 г. е неин ректор. Почива през 1948 г. в София. Сред най-ярките творчески фигури, художник-акварелист от световна величина, чийто заслуги към българската и световна култура са безспорни. Носител на много награди, сред които: златен медал за живопис от Торинската художествена академия /1903 г./, сребърен медал „За наука и изкуство“ /1921 г./, първи носител на голямата награда „Изкуство“ от Камарата на народната култура /1947 г./, „Орден за храброст“ /1916 г./, орден „За гражданска заслуга“, „Кирил и Методий“ – втора степен /1962 г./ и редица други. Художествената галерия в Търговище носи неговото име и притежава най-богатата сбирка от 97 негови творби. Името му носи  международният пленер за акварел в Търговище, както и Второ средно училище в града.

проф. Васил Василев, почетен гражданин

47. проф. Васил Василев

удостоен на 30 април 2020 г.

Роден на 26 март 1934 г. в с. Сигмен, Бургаска област. Виден български художник, свързан с гр.Търговище. Първият уредник на художествения отдел в Окръжен исторически музей – Търговище, където полага основите на експозицията на търговищката картинна галерия. С решаващ принос за запознаване на търговищката общественост с делото на  проф. Никола Маринов. Полага усилия за създаване и уреждане на къщата – музей „Проф. Никола Маринов“. Организатор  на първия международен пленер по акварел на името на проф. Никола Маринов

48. д-р Стела Георгиева

удостоена на 29 април 2021 г.

Д-р Стела Георгиева завършва ВМИ-Варна през 1979 година и от същата година започва работа като лекар в болницата в град Търговище. През 1989 година придобива специалност "Анестезиология и реанимация", а през 1991 година и специалност "Инфекциозни болести". В същата година е назначена за началник на отделение "Инфекциозни болести". Удостоена е за приноса й към здравеопазването в общината в условията на пандемията от COVID-19 и дългогодишната й безукорна работа за спасяването на живота и здравето на нейните пациенти.

Христо Маринов Христов, почетен гражданин

49. Христо Христов

Удостоен на 26 август 2021 г.

За приноса му в областта на спорта в община Търговище и изключителни заслуги за постигнатите от негови състезатели високи резултати в спортната стрелба

Христо Христов е роден в град Търговище. От 1983 г. до момента работи като треньор по спортна стрелба в различни организации и институции. Треньор е на успешни състезатели по спортна стрелба, завоювали редица отличия от европейски и световни спортни форуми. Сред тях е Антоанета Костадинова – почетен гражданин на Търговище, със завоювани сребърен медал и четвърто място от Олимпийските игри в Токио 2020. 
 

 

50. Иван Ангелов

заслужил майстор на спорта и заслужил треньор по борба

удостоен  на  28 април 2022 г.

За приноса му в областта на спорта в община Търговище и изключителни заслуги за постигнатите от негови състезатели високи резултати в борбата

Роден през 1930 година в с. Първан, общ. Омуртаг.  Повече от тридесет години работи за просперитета на търговищкия спорт, а неговите състезатели носят славата на България по всички континенти.
Самият той републикански шампион, включен в националния отбор за мъже. Под неговото ръководство са стотици медалите, спечелени от търговищките борци на републикански и международни първенства и турнири. Треньор на първия за града ни олимпийски медалист змс Сеид Мустафов.  Мъжкият отбор на „Светкавица“ близо две десетилетия е в „А“ група и утвърждава града ни като един от най-силните центрове по борба в страната. 
 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/