Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SS7

Община Търговище обявява конкурс за художествен проект на пощенска марка

Дата на публикуване: 30.01.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

 

Община Търговище обявява конкурс за художествен проект на пощенска марка по повод провеждането през 2024 г. на 245-ия Пролетен панаир и навършването на 90 г. от именуването на Търговище. Предложенията за визия на пощенската марка трябва да съдържат връзката на града с панаирната му традиция и да създават позитивен имидж, който да привлича посетители и туристи, както и вниманието на производители, търговци, инвеститори. Изображението трябва да е ясно и уникално. Концепцията да внушава разпознаваемост на Търговище.
 

В конкурса могат да участват физически лица, навършили 18 години, (самостоятелно или в екип) или юридически лица – творци/художници, независими графични дизайнери, дизайнерски студиа и рекламни екипи. Всеки участник може да участва в конкурса с до три предложения.

 
Проектите трябва да се представят отпечатани на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на конкурса, така и с посочените в регламента технически изисквания. Срокът за подаване на документи е 31 март 2024 г. в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Търговище или по пощата на адрес: 7700, гр. Търговище, пл. „Свобода“. Документацията се представя, запечатана в плик, с надпис: „За участие в конкурс на Община Търговище за художествен проект на пощенска марка“. В него трябва да бъде вложен и друг запечатан малък плик с надпис: „Документи на кандидата“. Малкият плик трябва да съдържа заявката за участие и подписаната декларация. Извън него не трябва да има посочени данни, които да идентифицират автора на проекта. Анонимността на участниците ще бъде запазена до определяне на победителя.


Проектите ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав влизат художници, експерти от администрацията, представители на Областната пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД и местното дружество по филателия, общински съветници. 


Победителят в конкурса ще бъде обявен до 19 април 2024 г., а наградата е 500 лв. Ще бъде присъдена и една поощрителна награда в размер на 200 лв. Награждаването и тържествената церемония за валидиране на марката с персонализирана винетка ще се състоят в Деня на Търговище - 14 май 2024 г.


Регламентът и образци на документите са приложени под публикацията: 
 

 

Регламент за провеждане на конкурсa за художествен проект на пощенска марка 

 

Заявка за участие  в конкурсa за художествен проект на пощенска марка

 

Декларация

https://www.livechatalternative.com/