Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BV47
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVK6

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.05.2023

Община Търговище осигурява ефективна политика на образователните услуги за децата и учениците по отношение обхват на подлежащите за задължително обучение, достъп до образователни институции, материално-техническо и финансово осигуряване на образователните дейности.

Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.

https://www.livechatalternative.com/