Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 09.07.2021

Община Търговище e реализирала и изпълнява различни проекти по оперативни програми  в сферата на околната среда, инфраструктурата, енергийната ефективност, социалните дейности. Тяхната реализация  ще доведе до  подобряване качеството на живот на жителите от община Търговище, ще осигури ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови качествени социални услуги, ще повиши привлекателността на региона за посетители и туристи, както и привличането на външни инвеститори.