Z6_PPGAHG800POM006IKFFEA6BAP7
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6BAT6

Политики

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 24.01.2024

В съответствие с изискванията на стандартите е внедрена интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията и приета Политика по управление на качеството и сигурността на информацията.

Политиката по защита на личните данни в Община Търговище е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

 

https://www.livechatalternative.com/