Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Законност и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2023

Комисията разглежда въпросите относно законността, контрола на решенията, опазване на обществения ред и установяването на конфликт на интереси. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател.

1.  Сунай Хасанов – Председател                                  

2.  Весела Василева – Зам. председател

3.  Велко Велев

4.  Светослав Загоров

5. Сейхан Салиев

6. Теодора Маринова

7.  Христо Стойнев

 

 

https://www.livechatalternative.com/