Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG887
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG4P2

Териториално-селищно устройство

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Комисията разглежда въпросите относно териториално-селищното устройство и развитие на населените места, евроинтеграцията, околна среда, транспорт и аграрна политика. Състои се от общо 7 члена, в това число председател и заместник-председател

Членове – 7 души:

1. Венцислав Илиев - Председател               

2. Турхан Хаджиибрямолу – Зам. председател

3. Алдин Топалов

4. Борис Димитров

5. Мехмед Младенов

6. Никола Найденов

7. Тахир Тахиров

https://www.livechatalternative.com/