Z6_PPGAHG800POM006IKFFEA6BQO0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6BQQ3

Годишни цели и отчети

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

Годишните цели и отчети за изпълнението се изготвят на основание чл. 8 от Закона за администрацията

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2024 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2023 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2023 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2022 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2022 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2021 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2021 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2020 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2019 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2018 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2018 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2017 година


Годишни цели на на общинска администрация Търговище за 2017 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2016 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2016 година


 

https://www.livechatalternative.com/