Z6_PPGAHG800HO720604J3FSG1C80
Z7_PPGAHG800HO720604J3FSG1CO6

Контакти

Дата на публикуване: 14.04.2022
Последна актуализация: 29.04.2022

Информация за наем на търговски площи в ХГ "Никола Маринов" и на открито

Нели Цонева 
тел.: 0601 68 662, 0882 100 610
e-mail: tsoneva.neli@targovishte.bg

Алберт Бутрев
тел.: 0601 68 662, 087 929 2890
e-mail: butrev.a@targovishte.bg 

Информация за наем на търговски площи за разполагане на увеселителни атракциони

"Общински пазари" ЕООД
тел.: 089 866 0849
e-mail: op_tg@abv.bg

Информация за съпътстващата културна програма

Ивелина Ботева
тел.: 0601 68 693, 087 986 9330
e-mail: boteva.i@targovishte.bg

Пресцентър

Станислава Солакова
тел.: 0601 68 604, 087 672 0071
e-mail: solakova.s@targovishte.bg

Facebook: Традиционен пролетен панаир Търговище

https://www.livechatalternative.com/