Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVS7
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BV26

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Община Търговище работи приоритетно за създаване на комфортни и безопасни условия в детските заведения. В град Търговище функционират 4 броя детски ясли.

Общински съвети по наркотични вещества се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области, съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

Здравеопазването в община Търговище е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. 
 

https://www.livechatalternative.com/