Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T31N36
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T31NB6

Документи за кандидатстване

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

 

Необходимите документи за кандидатстване са:
 

1. Формуляр за кандидатстване (Приложение № 1 и 1А). 
2. Бюджет на проекта (Приложение № 2) 
3. Декларация (Приложение № 5). 
4. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива). 
5. Документи (заверени копия), доказващи съфинансиране на същия проект от други източници (ако е приложимо). 
6. Проектни предложения за издателска дейност съдържат резюме на готов продукт, оферта от издател и минимум две рецензии от професионалисти, независими експерти в съответната област. 
7. Проектни предложения по чл. 2, ал. 3, т. 5 от Правилата по Програмата прилагат: копие от покана за участие, с превод на български език, информация за организатора на културното събитие, оферта за транспортна услуга или цена на билети и др. необходима допълнителна информация. 

 

Бюджет на проекта (Приложение № 2)
Дата на публикуване: 06.02.2024

Декларация (Приложение № 5)
Дата на публикуване: 06.02.2024

https://www.livechatalternative.com/