Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В Общинска администрация Търговище не е внедрена система за управление на чакащи потребители. 

Дневно Центъра за административно обслужване се посещава между 200-250 човека.