Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Приемни дни

Кмет    
Всяка първа сряда от месеца
 

Главен архитект    
Всяка сряда от месеца
 

Служители от дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт"    

Понеделник
от 13.00 ч. до 17.00 часа
Сряда и петък
от 08.30 часа до 12.00 часа
 

Служители от други дирекции    

В рамките на работното време на общинска администрация
от 08.00 часа до 12.00 часа
от 13.00 часа до 17.00 часа

https://www.livechatalternative.com/